Nghề nhân sự không dành cho những người “hiền lành”

“Tại sao bạn muốn làm tại bộ phận nhân sự?”. Và câu trả lời phổ biến nhất mà tôi nhận được là: “Tôi thích làm việc với con người, muốn giúp đỡ và phát triển tiềm năng trong họ”. Tôi đáp lại rằng: “Nếu lý do của bạn là vậy, tôi nghĩ bạn nên...

Ứng dụng Khung năng lực trong hoạt động quản trị nhân sự

Sự phát triển của khung năng lực đã định hình một xu hướng mới trong quản lý nguồn nhân lực: quản lý nguồn nhân lực dựa trên năng lực.

Quản lý nhân sự: 5 sai lầm phổ biến của doanh nhân mới

Nhiều người trở thành doanh nhân với tham vọng có thể nhanh chóng trở thành sếp. Tuy nhiên, càng ở vị trí cao càng có nhiều khó khăn nảy sinh, trong đó, việc quản lý nhân sự trong thực tế...

4 Xu hướng mới của Nhân sự

Lynda Gratton - Giáo sư Trường Kinh doanh London từng đưa ra nhận xét rằng chuyên viên làm công tác nhân sự đang ở vào một giai đoạn đặc biệt trong việc định hình cách mà tổ chức hoạt động.