Quản lý nhân sự: 5 sai lầm phổ biến của doanh nhân mới

Nhiều người trở thành doanh nhân với tham vọng có thể nhanh chóng trở thành sếp. Tuy nhiên, càng ở vị trí cao càng có nhiều khó khăn nảy sinh, trong đó, việc quản lý nhân sự trong thực tế...

4 Xu hướng mới của Nhân sự

Lynda Gratton - Giáo sư Trường Kinh doanh London từng đưa ra nhận xét rằng chuyên viên làm công tác nhân sự đang ở vào một giai đoạn đặc biệt trong việc định hình cách mà tổ chức hoạt động.