HỘI THẢO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: “THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BẰNG VĂN HÓA”

TopCV phối hợp với Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ (SHRM) và Học viện Quản lý PACE tổ chức hội thảo “Thu hút và giữ chân nhân tài bằng VĂN HÓA” vào ngày 09/09/2022 để giúp các anh chị làm nghề nhân sự giải quyết các vấn đề ...

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “IMPROVE BENEFITS FOR EMPLOYEES” - 10/08/2022
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “IMPROVE BENEFITS FOR EMPLOYEES” - 10/08/2022
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức tổ chức Live Webinar, chủ đề “Improve Benefits for Employees” vào ...
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar, chủ đề “Culture Transformation” vào ngày Thứ Sáu, ...
Xem tiếp
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU SHRM 2022 / SHRM ANNUAL CONFERENCE 2022
HỘI NGHỊ NHÂN SỰ TOÀN CẦU SHRM 2022 / SHRM ANNUAL CONFERENCE 2022
Chỉ với hơn 1.000 USD, Quý vị sẽ được tham gia kết nối với hơn 20.000 chuyên gia nhân sự từ hơn 110 quốc gia, cũng như được học hỏi trong 04 ngày với ...
Xem tiếp
go top