WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE và SHRM Việt Nam tổ chức Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “Gắn Kết Nhân Viên”.

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020
Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “HR Cần Làm Gì Trong Thời Khủng Hoảng?” đồng hành cùng HR trong bối cảnh khó khăn để kiến tạo nên những ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ
Học viện Quản lý PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế vào ngày 10/01/2020 tại TP.HCM, với sự tham gia của nhiều ...
Xem tiếp
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÂN TÀI GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI DOANH NGHIỆP?
TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÂN TÀI GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI DOANH NGHIỆP?
Ngày 10/01/2020, Học viện Quản lý PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế tại Hà Nội với chủ đề “Giữ chân nhân viên ...
Xem tiếp
go top