SHRM SUMMIT 2022: FUTURE OF TALENT

Trong thế giới VUCA (Volatility/ Biến động, Uncertainty/ Không chắc chắn, Complexity/ Phức tạp, Ambiguity/ và Mơ hồ) như hiện nay, cùng với sự phát triển về số lượng đội ngũ Gen Z trong các doanh nghiệp và nhiều câu chuyện ...

HỘI THẢO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: “THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BẰNG VĂN HÓA”
HỘI THẢO QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: “THU HÚT VÀ GIỮ CHÂN NHÂN TÀI BẰNG VĂN HÓA”
TopCV phối hợp với Hiệp Hội Quản Trị Nhân Sự Hoa Kỳ (SHRM) và Học viện Quản lý PACE tổ chức hội thảo “Thu hút và giữ chân nhân tài bằng VĂN HÓA” vào ...
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “IMPROVE BENEFITS FOR EMPLOYEES” - 10/08/2022
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “IMPROVE BENEFITS FOR EMPLOYEES” - 10/08/2022
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức tổ chức Live Webinar, chủ đề “Improve Benefits for Employees” vào ...
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar, chủ đề “Culture Transformation” vào ngày Thứ Sáu, ...
Xem tiếp
go top