MẸO PHÒNG NGỪA XUNG ĐỘT TẠI NƠI LÀM VIỆC

Việc giải quyết xung đột sẽ dễ thực hiện hơn khi tổ chức có văn hóa làm việc mạnh mẽ. 

Dưới đây là một số mẹo để xây dựng lòng tin, khuyến khích xung đột tốt và ngăn ngừa hoặc giải quyết xung đột mang tính phá hoại:

Đầu tiên chúng ta cần tiến hành Khảo sát nhân viên. Tiến hành khảo sát mức độ gắn kết hàng năm và trò chuyện với nhân viên trong thời gian tạm thời. Hỏi nhân viên xem họ nghĩ xung đột được xử lý tốt như thế nào. Kết quả sẽ xác định các bộ phận có vấn đề phổ biến để nhà tuyển dụng biết nơi nào cần đào tạo và can thiệp.

  1. Tôn vinh hành vi mong muốn.  Yêu cầu các nhà quản lý tìm kiếm cơ hội để ghi nhận và khen ngợi nhân viên. 
  2. Hoan nghênh bất đồng chính kiến. Các nhà quản lý nên khuyến khích sự bất đồng chính kiến ​​tập trung vào nhiệm vụ, chiến lược và sứ mệnh. 
  3. Xây dựng các đội nhóm đa dạng.  Tạo các nhóm làm việc có các thành viên có chuyên môn, cách suy nghĩ và nền tảng đa dạng. 
  4. Tạo trách nhiệm giải trình. Điều này có thể giúp ngăn ngừa xung đột, bởi vì nhiều tranh chấp nảy sinh từ việc thiếu rõ ràng về việc ai là người có thẩm quyền cuối cùng để đưa ra quyết định. Việc đảm bảo rằng các vai trò được thiết lập tốt và được truyền đạt rõ ràng sẽ ngăn ngừa các vấn đề phát sinh.
  5. Khuyến khích mọi người quản lý xung đột của riêng họ. Yêu cầu nhân viên giải quyết xung đột ở mức độ mà nó xảy ra thay vì đẩy nó lên cấp cao hơn trong tổ chức. Làm như vậy sẽ giúp mọi người tin tưởng rằng họ có khả năng tự mình giải quyết những vấn đề này.
  6. Cung cấp các giải pháp đào tạo.  Nhà tuyển dụng có thể giúp mọi người học những kỹ năng cần thiết để giải quyết xung đột bằng cách cử họ tham gia các khóa học hoặc giới thiệu những cuốn sách hữu ích. Xung đột có xu hướng trở nên căng thẳng về mặt cảm xúc khi ai đó chọn không tập trung vào vấn đề trước mắt mà đặt câu hỏi về năng lực, quyền tự chủ hoặc tính chính trực của người khác.

Nguồn: SHRM Toolkit: Managing Workplace Conflict.