TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: 80% NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHẢI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

Năm 2017 đã qua với nhiều biến động và xuất hiện các biến chuyển mới trong ngành nhân sự. Rõ ràng là, thế giới đang thay đổi, theo một cách ngày càng nhanh chóng và khó lường hơn. Công nghệ và con người tương hỗ nhau với mức độ ngày càng tăng, vậy những nhà Quản trị Nhân sự phải đối mặt với thực tế ấy như thế nào?

Thấu hiểu được bối cảnh và nhu cầu mới, với sứ mệnh luôn đưa đến cộng đồng Nhân sự tại Việt Nam những giải pháp cụ thể, thiết thực và tối ưu cho bài toán nguồn nhân lực, trường Doanh Nhân PACE cùng SHRM đã tổ chức buổi “Tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế” để cập nhật những xu hướng mới cũng như những chương trình đào tạo chuyên sâu giúp quốc tế hóa trình độ Quản trị Nhân sự tại Việt Nam.

Ngày 18/01/2018 chương trình đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của chuyên gia Nhân sự Đinh Việt Lân cùng đông đảo những nhà Quản trị Nhân sự và lãnh đạo cấp cao.

Ngày 25/01/2018 chương trình đã diễn ra tại Tp.Hồ Chí Minh với sự tham gia của bà Nguyễn Phương Mai – Giám đốc Nhân sự BOSCH Việt Nam, ông Hà Minh Giang, SHRM-SCP – Tư Vấn cấp cao ERNST&YOUNG Việt Nam và ông Vũ Đức Trí Thể - Giám đốc Phát triển Đào tạo, đại diện SHRM tại Việt Nam.

 
SHRM-Info-session.jpg
Năm 2017 đã qua với nhiều biến động và xuất hiện các biến chuyển mới trong ngành nhân sự. Những nhà Quản trị Nhân sự phải đối mặt với thực tế mới ấy như thế nào?

Đã đến lúc chúng ta phải định nghĩa lại vai trò của nhà Quản trị Nhân sự, “Đúng việc” của Giám đốc Nhân sự” là chuyển từ làm nhân sự sang làm nhân lực với 80% công việc gắn với chiến lược tổng thể của công ty và chỉ 20% công việc gắn với nhân sự.
 
SHRM-Info-session-2.JPG
Ông Vũ Đức Trí Thể giới thiệu về những xu hướng của thế giới và thực tế tại Việt Nam - các sự kiện có tác động mạnh mẽ đến những người làm nghề Nhân sự.
 
Nói cách khác, những người làm nghề nhân sự luôn được yêu cầu không chỉ thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, và đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức mình.
 
 
SHRM-Info-session-3.JPG
Ba diễn giả của chương trình cùng tham gia giải đáp thắc mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình quốc tế hóa trình độ Quản trị Nhân sự với người tham dự.
 
Vậy, con đường nào sẽ giúp nhà quản trị nhân sự thực hiện được vai trò mới này?

Với bề dày lịch sử và tầm vóc ảnh hưởng của mình, trong suốt nhiều thập kỷ nay, SHRM luôn đóng vai trò trọng yếu trong việc xác lập chuẩn mực nghề nghiệp và định hình tương lai của nghề nhân sự toàn cầu. SHRM đã thực hiện một nghiên cứu toàn diện với sự tham gia của hàng ngàn chuyên gia Nhân sự trên khắp thế giới để xây dựng “Mô hình Năng lực SHRM” (SHRM Competency Model), trong đó xác định 3 nhóm năng lực hành vi và 3 nhóm năng lực chuyên môn đóng vai trò nền tảng cho sự thành công của những người làm nghề Nhân sự. 

Mô hình năng lực SHRM (SHRM Competency Model®) và Khung năng lực SHRM (SHRM-BoCKTM) chính là nền tảng để SHRM Việt Nam thiết kế nên chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” do Trường Doanh Nhân PACE độc quyền triển khai tại Việt Nam.