TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: QUỐC TẾ HÓA TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Vào ngày  17/05/2018 tại TP. HCM và 24/05/2018 tại Hà Nội, Trường Doanh Nhân PACE cùng SHRM (Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ) đã tổ chức buổi “Tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế” để cập nhật những xu hướng mới trong thế giới Nhân sự, cũng như giới thiệu những chương trình đào tạo chuyên sâu giúp quốc tế hóa trình độ Quản trị Nhân sự tại Việt Nam.
 
Info-session-SHRM-Vietnam-2-1.jpg
 
Tại Hà Nội, Tọa đàm Quản trị Nhân sự quốc tế đã diễn ra sôi nổi với sự dẫn dắt của chuyên gia nhân sự Đinh Việt Lân. Ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên nhận được Chứng chỉ SHRM; Đồng thời Ông cũng đã được tổ chức SHRM đào tạo để trở thành giảng viên chính thức của Chương trình Đào tạo và Luyện thi Chứng chỉ SHRM tại Việt Nam.
 
Với sự tham gia của các chuyên gia của PACE và SHRM, những nhà lãnh đạo nhân sự đã cùng thảo luận về hàng loạt những vấn đề bức bách như: Làm thế nào để giữ chân và đãi ngộ người tài? Làm thế nào để phát triển đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm xứng tầm, có khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập? Làm thế nào để xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp có khả năng thu hút người tài tham gia và cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp?
 
 
“Chân dung mới” của nghề quản trị nhân sự không chỉ đòi hỏi phải có kiến thức toàn diện, mà còn phải có những tinh thần, tư tưởng và phương pháp triển khai hiệu quả nhất theo chuẩn mực toàn cầu. Hơn nữa, kỳ vọng của lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng cao trong thời buổi hội nhập, và những người làm nghề nhân sự luôn được yêu cầu không chỉ thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn, và đóng góp nhiều hơn vào định hướng chiến lược của tổ chức mình.
 
Vậy, con đường nào sẽ giúp nhà quản trị nhân sự thực hiện được vai trò mới này?

 
Info-session-SHRM-Vietnam.jpg
 
Tại TP.HCM, Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia: ông Hà Minh Giang, Tư Vấn Cấp Cao ERNST & YOUNG VIỆT NAM; ông Đinh Ngọc Hân, Giám đốc Phát triển Đào tạo FranklinCovey Vietnam, ông Vũ Đức Trí Thể, Giám đốc Phát triển Đào tạo, Đại diện SHRM tại Việt Nam
 
Với bề dày lịch sử và tầm vóc ảnh hưởng của mình, trong suốt nhiều thập kỷ nay, SHRM luôn đóng vai trò trọng yếu trong việc xác lập chuẩn mực nghề nghiệp và định hình tương lai của nghề nhân sự toàn cầu. SHRM đã thực hiện một nghiên cứu toàn diện với sự tham gia của hàng ngàn chuyên gia Nhân sự trên khắp thế giới để xây dựng “Mô hình Năng lực SHRM” (SHRM Competency Model), trong đó xác định 3 nhóm năng lực hành vi và 3 nhóm năng lực chuyên môn đóng vai trò nền tảng cho sự thành công của những người làm nghề Nhân sự. 

Mô hình năng lực SHRM (SHRM Competency Model®) và Khung năng lực SHRM (SHRM-BoCKTM) chính là nền tảng để SHRM Việt Nam thiết kế nên chương trình đào tạo “Quản trị Nhân sự Quốc tế / International Human Resource Management (IHRM)” do Trường Doanh Nhân PACE độc quyền triển khai tại Việt Nam.