HR SEMINAR 2023: "INCLUSIVE LEADERSHIP"

How to Create a Culture of Belonging Where Everyone Can Thrive

NHỮNG XU HƯỚNG NHÂN SỰ NỔI BẬT NĂM 2023
NHỮNG XU HƯỚNG NHÂN SỰ NỔI BẬT NĂM 2023
Sự kiện được tổ chức trực tuyến qua Zoom vào ngày 02/03/2023, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia trong nhân sự đến từ nhiều doanh nghiệp và các ...
Xem tiếp
HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM THƯỜNG NIÊN SHRM 2023
HỘI NGHỊ VÀ TRIỂN LÃM THƯỜNG NIÊN SHRM 2023
Hội nghị và triển lãm thường niên SHRM 2023/ SHRM Annual Conference & Expo 2023 là sự kiện có tầm ảnh hưởng của giới nhân sự trên toàn thế giới. Với ...
Xem tiếp
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “NHỮNG XU HƯỚNG NHÂN SỰ NỔI BẬT NĂM 2023”
WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “NHỮNG XU HƯỚNG NHÂN SỰ NỔI BẬT NĂM 2023”
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar, chủ đề “Top HR Trends for 2023” vào ngày Thứ Năm, ...
Xem tiếp
go top