WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “CULTURE TRANSFORMATION” – 27/05/2022

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar, chủ đề “Culture Transformation” vào ngày Thứ Sáu, 27/05/2022.

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CHINH PHỤC NHÂN SỰ THẾ HỆ MILLENNIAL - 06/01/2022

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar với chủ đề “Chinh phục nhân sự thế hệ Millennial / Managing the Millennial mindset” vào ngày Thứ Năm, 06/01/2022.

LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN/ EMPLOYEE EXPERIENCE - 04/03/2021

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar với chủ đề “Trải nghiệm Nhân viên / Employee Experience” vào ngày Thứ Năm, 04/03/2021.

LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “XỐC” LẠI TINH THẦN ĐỘI NGŨ THỜI KHÓ KHĂN - 18/11/2020

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Xốc lại tinh thần đội ngũ thời khó khăn” vào ngày 18/11/2020.

LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: KIẾN TẠO SỨC BỀN CHO ĐỘI NGŨ – 29/07/2020

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Kiến tạo sức bền cho đội ngũ”.

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: GẮN KẾT NHÂN VIÊN – 22/05/2020

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE và SHRM Việt Nam tổ chức Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “Gắn Kết Nhân Viên”.

WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: HR CẦN LÀM GÌ TRONG THỜI KHỦNG HOẢNG? - 24/04/2020

Webinar Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “HR Cần Làm Gì Trong Thời Khủng Hoảng?” đồng hành cùng HR trong bối cảnh khó khăn để kiến tạo nên những cơ hội mang tính sống còn cho doanh nghiệp và cho đội ngũ.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ

Học viện Quản lý PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế vào ngày 10/01/2020 tại TP.HCM, với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự đến từ nhiều doanh nghiệp và các lĩnh vực khác nhau.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÂN TÀI GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI DOANH NGHIỆP?

Ngày 10/01/2020, Học viện Quản lý PACE và SHRM Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế tại Hà Nội với chủ đề “Giữ chân nhân viên hiệu quả”.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ TẠI TP.HCM & HÀ NỘI – THÁNG 01/2020

Tọa đàm Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế với chủ đề “Giữ chân nhân viên hiệu quả” giúp giới nhân sự chủ động với những thách thức của ngành trong thời đại mới.