WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: CHINH PHỤC NHÂN SỰ THẾ HỆ MILLENNIAL - 06/01/2022

Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học viện Quản lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar với chủ đề “Chinh phục nhân sự thế hệ Millennial / Managing the Millennial mindset” vào ngày Thứ Năm, 06/01/2022.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SHRM NXT APAC 2021: KHAI PHÁ TIỀM NĂNG
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SHRM NXT APAC 2021: KHAI PHÁ TIỀM NĂNG
Hội nghị trực tuyến SHRM NxT APAC 2021 diễn ra vào 21 & 22/10/2021 sắp tới sẽ hội tụ các nhà lãnh đạo nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp trong một ...
Xem tiếp
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN/ EMPLOYEE EXPERIENCE - 04/03/2021
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: TRẢI NGHIỆM NHÂN VIÊN/ EMPLOYEE EXPERIENCE - 04/03/2021
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar với chủ đề “Trải nghiệm Nhân viên / Employee ...
Xem tiếp
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ:  “XỐC” LẠI TINH THẦN ĐỘI NGŨ THỜI KHÓ KHĂN - 18/11/2020
LIVE WEBINAR QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: “XỐC” LẠI TINH THẦN ĐỘI NGŨ THỜI KHÓ KHĂN - 18/11/2020
Trường Quản Trị Nhân Sự PACE & SHRM Việt Nam tổ chức Live Webinar “Quản Trị Nhân Sự Quốc Tế” với chủ đề “Xốc lại tinh thần đội ngũ thời khó khăn” vào ...
Xem tiếp
go top