TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 8/11/2018

Những người làm nhân sự cần đặt thêm trên vai mình vai trò kiến tạo sự thay đổi, đem lại nguồn sức mạnh bền vững, và tạo ra những giá trị quốc tế.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 21/11/2018

Sự thay đổi quá nhanh và khôn lường của thị trường đã đặt các doanh nghiệp trên khắp thế giới vào một bối cảnh cạnh tranh khốc liệt.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: XU HƯỚNG MỚI CỦA NGÀNH NHÂN SỰ VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN THỜI ĐẠI 4.0

Vừa qua Trường Doanh Nhân PACE cùng SHRM Vietnam đã tổ chức buổi Tọa đàm Nhân sự Quốc tế vào ngày 19/7/2018 tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự từ HRBP, HRM đến HRD.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 19/07/2018

Những người làm nghề nhân sự không những thực hiện tốt các chức năng cơ bản về nhân sự, mà còn phải đảm nhận nhiều vai trò lãnh đạo quan trọng hơn trong định hướng chiến lược của tổ chức.

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: QUỐC TẾ HÓA TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Tọa đàm Quản trị Nhân sự Quốc tế cập nhật những xu hướng mới trong thế giới Nhân sự

HỘI THẢO QUỐC TẾ “THE SPEED OF TRUST - TỪ VĂN HÓA ĐÁNG TIN ĐẾN THƯƠNG HIỆU UY TÍN”

Hội thảo quốc tế do Trường Doanh Nhân PACE và FranklinCovey tổ chức...

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - TP.HCM, NGÀY 17/05/2018

Tọa đàm nhằm giúp giới nhân sự Việt Nam tìm ra giải pháp, kiến thức để đáp ứng với bối cảnh và xu hướng trong thời đại mới

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ - HÀ NỘI, NGÀY 24/05/2018

Dành cho những ai đang mong muốn quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của mình theo chuẩn mực toàn cầu

TỌA ĐÀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ: 80% NHIỆM VỤ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHẢI GẮN VỚI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

Năm 2017 đã qua với nhiều biến động và xuất hiện các biến chuyển mới trong ngành nhân sự...