Địa điểm thi

Các kỳ thi chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP được tổ chức qua hệ thống máy tính của trung tâm Prometric, hiện có hơn 8.000 cơ sở tại 160 quốc gia.

Sau khi hoàn thành đăng ký dự thi và đóng phí, bạn sẽ nhận được một Thư Xác nhận Dự thi Authorization to Test (ATT). Ngay khi nhận được thư này, bạn cần nhanh chóng truy cập vào trang web của Prometric sau đây để xác định ngày, giờ, và địa điểm thi thuận tiện nhất cho bạn.

Trong quá trình đăng ký dự thi, bạn cần lưu ý những thông tin sau:

Tên đầy đủ của bạn phải thể hiện nhất quán với thông tin tương ứng trên Thư Xác nhận Dự thi (ATT) và phải trùng khớp với thông tin tương ứng trên Hộ chiếu, CMND. Khi đến dự thi tại địa điểm thi, bạn cần mang theo Hộ Chiếu và/hoặc CMND để đối chiếu.

  • Mã số dự thi (Eligibility ID) được cung cấp trong Thư Xác nhận Dự thi (ATT).
  • Số điện thoại thường xuyên sử dụng.
  • Lựa chọn Đơn vị ra đề thi (Exam sponsor) là SHRM.
  • Lựa chọn kỳ thi đã đăng ký: SHRM-CP hoặc SHRM-SCP.

Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký dự thi, bạn sẽ nhận được một email xác nhận kèm Lịch thi (Exam Appointment) và Mã xác nhận (Confirmation Number). Mã xác nhận này khác với Mã số dự thi nói trên, và sẽ được sử dụng để xác nhận lịch thi, hoặc để đổi lịch thi, hủy lịch thi nếu tình thế bắt buộc.