Điều kiện dự thi

Kỳ thi chứng chỉ Nhân sự Quốc tế SHRM-CP

SHRM-Certified Professional (SHRM-CP)

Kỳ thi này phù hợp với những người làm Nhân sự ở vai trò vận hành hệ thống quản trị nhân sự (operational role) như triển khai chính sách, làm điểm liên lạc và giải quyết vấn đề Nhân sự cho các phòng ban liên quan, và/hoặc đảm nhận những chức năng Nhân sự thường nhật, ngay cả khi bạn hoàn toàn đủ điều kiện dự thi Chứng chỉ “Nhân sự Quốc tế Cao cấp SHRM” (SHRM-SCP).

Điều kiện dự thi Chứng chỉ SHRM-CP

 • 0-2 năm kinh nghiệm (kể cả sinh viên đanghọc năm cuối).
 • Thí sinh không bắt buộc phải làm trong ngành nhân sự, không cần bằng cấp hoặc kinh nghiệm nhân sự. Khuyến khích thí sinh có kiến thức cơ bản về nhân sự.

Hình thức đề thi và thời gian thi

 • Bài thi được thực hiện trên máy tính.
 • Thời gian thi: 3 giờ 40 phút (220 phút).
 • Đề thi có 134 câu hỏi (80 câu hỏi về kiến thức và 54 câu hỏi về đánh giá tình huống)

Kỳ thi chứng chỉ Nhân sự Quốc tế cao cấp SHRM-SCP

SHRM- Senior Certified Professional (SHRM-SCP)

Kỳ thi này phù hợp với những người làm Nhân sự ở vai trò chiến lược (strategic role) như xây dựng chiến lược và chính sách, giám sát triển khai hoạt động Nhân sự, phân tích hiệu quả, và/hoặc góp phần đảm bảo các chiến lược Nhân sự đồng bộ với những mục tiêu khác của tổ chức.

Điều kiện dự thi Chứng chỉ SHRM- SCP

 • Ít nhất 3 năm làm việc vị trí Nhân sự ở vai trò chiến lược
 • Người đã có chứng chỉ SHRM-CP ít nhất 3 năm và đang làm việc, hoặc đang trong quá trình chuyển đổi sang vai trò chiến lược.

Hình thức đề thi và thời gian thi

 • Bài thi được thực hiện trên máy tính.
 • Thời gian thi: 3 giờ 40 phút (220 phút).
 • Đề thi có 134 câu hỏi (80 câu hỏi về kiến thức và 54 câu hỏi về đánh giá tình huống).

Các quy định mở rộng

 • Hơn 1.000 giờ làm việc trong năm dương lịch sẽ không tương đương với 1 năm kinh nghiệm làm việc.
 • Công việc bán thời gian sẽ thỏa điều kiện nếu đáp ứng được tiêu chí 1.000 giờ làm việc trong năm dương lịch.
 • Kinh nghiệm có thể là lương theo tháng hoặc theo giờ.

Khung thời gian thi & Hạn nộp hồ sơ 2023 – 2024

Đăng ký thi sớm

KỲ THI Thời hạn
đăng ký thi
Lệ phí thi
01.05.2023
- 15.07.2023
Đến 31/03/2023 435 USD (Không phải Hội viên SHRM)
335 USD (Hội viên SHRM)
01.12.2023
- 15.02.2024
Đến 11/09/2023 435 USD (Không phải Hội viên SHRM)
335 USD (Hội viên SHRM)

Đăng ký thi bình thường

KỲ THI Thời hạn
đăng ký thi
Lệ phí thi
01.05.2023
- 15.07.2023
Đến 15/05/2023 510 USD (Không phải Hội viên SHRM)
410 USD (Hội viên SHRM)
01.12.2023
- 15.02.2024
Đến 09/11/2023 510 USD (Không phải Hội viên SHRM)
410 USD (Hội viên SHRM)

Lệ phí thi

Lệ phí thi hai chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP bao gồm các khoản như sau:

Lệ phí thi Phí áp dụng cho Hội viên SHRM Mức phí thông thường
Lệ phí thi 8.040.000 VND (tương đương 335 USD) 10.440.000 VND (tương đương 435 USD)
Phí xử lý hồ sơ dự thi (không hoàn lại) 1.200.000 VND (tương đương 50 USD)
(đã bao gồm trong Phí dự thi)
1.200.000 VND (tương đương 50 USD)
(đã bao gồm trong Phí dự thi)
Phí hộp hồ sơ trễ (không hoàn lại) 1.200.000 VND (tương đương 50 USD) 1.200.000 VND (tương đương 50 USD)
Phí thi lại Bằng 100% Phí dự thi Bằng 100% Phí dự thi
*Trong Phí dự thi đã bao gồm phí nộp và xử lý hồ sơ là 1.200.000 VND (tương đương 50 USD), và khoản phí này sẽ không được hoàn lại.