Hệ thống học liệu SHRM

- Hệ thống học liệu SHRM là Công cụ luyện thi lấy Chứng chỉ SHRM toàn diện nhất.

- Là công cụ học tập tương tác trực tuyến, giúp người học có thể linh hoạt hoạch định lộ trình học tập cá nhân để nắm vững kiến thức trong Khung Năng lực Ứng dụng SHRMTM (SHRM BASKTM) từ đó sẵn sàng chinh phục các kỳ thi lấy Chứng chỉ SHRM.

- Người học sử dụng Hệ thống học liệu SHRM có tỷ lệ thi đậu cao hơn trong các kỳ thi SHRM-CP/ SCP.

- Hệ thống học liệu SHRM phù hợp với mọi đối tượng, kể cả bạn là một chuyên viên Nhân sự bận rộn vẫn có thể chủ động về thời gian, địa điểm và lịch học phù hợp với bản thân để thi Chứng chỉ SHRM-CP/ SCP.

Các tính năng trong Hệ thống học liệu SHRM

 • Các chuyên đề học trực tuyến:
  Bài học chia thành nhiều lĩnh vực, nhiều nội dung trong SHRM BASK, và đã từng xuất hiện trong kỳ thi SHRM-CP/ SCP.
 • Câu hỏi ôn tập:
  Kiểm tra kiến thức và tăng sự tự tin với hơn 2500 câu hỏi ôn tập, gồm những câu đã từng xuất hiện trong các kỳ thi SHRM.
 • Lộ trình học tập cá nhân:
  Bài khảo sát trước khi học, giúp người học xác định điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong mọi chủ đề, từ đó đưa ra lộ trình học tập ưu tiên cho các nội dung cần chú trọng.
 • Công cụ học tập tương tác:
  Năng lực hành động đưa người học vào vai trò của một chuyên gia Nhân sự, đảm nhiệm việc giải quyết các vấn đề của tổ chức.
 • Flashcards:
  Các thẻ ghi nhớ trực tuyến hoặc thẻ in giúp việc học dễ dàng hơn.
 • Công cụ khác:
  Bao gồm các công cụ hướng dẫn ôn thi lấy chứng chỉ SHRM thuộc Hệ thống học liệu.

Lộ trình học tập

1

ĐÁNH GIÁ VÀ LÊN KẾ HOẠCH

Người học bắt đầu với 134 câu hỏi khảo sát trước khi học, để xác định năng lực chuyên môn hiện tại cũng như lỗ hổng trong kiến thức.

2

HỌC VÀ THỰC HÀNH

Hệ thống giúp tối ưu hóa thời gian học tập từ các chủ đề liên quan dựa trên lỗ hổng kiến thức của người học.

3

ÁP DỤNG VÀ CỦNG CỐ

Giúp kiểm tra kiến thức với hơn 2.500 câu hỏi ôn tập, thẻ ghi nhớ và các năng lực hành động (Competencies in action).

4

ÔN TẬP VÀ THÀNH CÔNG

Giúp hoàn tất việc học với các mẹo làm bài thi, bài kiểm tra và bài luyện tập gồm 134 câu hỏi theo thời gian quy định.


Lợi ích của hệ thống học liệu SHRM
Giúp luyện thi hiệu quả cho các kỳ thi SHRM-CP/SHRM-SCP
Nâng cao các năng lực hành vi quan trọng về HR cho những người làm nhân sự
Nâng cao kiến thức và kỹ năng về Nhân sự
Thể hiện cam kết phát triển nghề nghiệp của người học
Nâng cao uy tín về chuyên môn của người học
Được sự ghi nhận của cộng đồng Nhân sự quốc tế
Có nhiều lựa chọn học tập phù hợp cho người đi làm
Các học phần chính
Năng lực Nhân sự
Con người
Tổ chức
Nơi làm việc
Chiến lược
Hệ thống học liệu trực tuyến
Phân biệt rõ nội dung học cho từng kỳ thi (SHRM-CP/SHRM-SCP)
Khảo sát trước khi học (Assessment)
Công cụ SmartStudy
Các câu hỏi về kiến thức (Knowledge) và đánh giá tình huống (situational judgment)
Kho tài liệu tham khảo
Báo cáo cá nhân và báo cáo nhóm
Nội dung học cho người học có thể học ở bất kỳ đâu
Các chức năng trong từng học phần
Bài luyện thi, thi thử: gồm 130 / 150 câu hỏi, tương ứng với kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP và 16 bài kiểm tra cho từng chuyên đề
Bộ thẻ từ vựng và danh mục thuật ngữ: gồm hơn 400 thuật ngữ quan trọng về HR mà có thể tìm kiếm được
Kho tài liệu tham khảo:
HR Updates - Cập nhật về Nhân sự;
Ask the Expert - Hỏi ý kiến chuyên gia;
Related Links - Các đường dẫn liên quan;
Feedback - Phản hồi;
Flashcards;
Additional Resources - Các tài liệu khác
Các báo cáo cá nhân dành cho người học, giúp theo sát tiến độ học tập, thấu hiểu sự nâng cao về tri thức, hiểu biết, so sánh kết quả các lần thi thử, làm bài kiểm tra.

Chi phí bộ hệ thống học liệu SHRM

Chi phí
1.025 USD/bộ (tương đương 25.932.500 VNĐ) nếu không phải là Hội viên SHRM
Phí ưu đãi
795 USD/bộ (tương đương 20.272.500 VNĐ) nếu là Hội viên SHRM

*Chi phí trên bao gồm tất cả tài liệu phiên bản online (softcopy), không bao gồm tài liêu phiên bản in ấn (Hardcopy).