Đạt được Chứng chỉ SHRM-CP hay SHRM-SCP giúp bạn nhận được sự bảo chứng của SHRM đối với vai trò chuyên gia và người dẫn đầu trong lĩnh vực Nhân sự. Điều này vừa là một tài sản của tổ chức, vừa nâng cao lợi thế cạnh tranh của chính bạn, và cả tổ chức của bạn trong nền kinh tế hiện nay. Chứng chỉ nghề nghiệp đẳng cấp quốc tế này giúp bạn nổi trội hơn, đồng thời qua quá trình tham gia chương trình đào tạo và luyện thi đặc biệt theo quy chuẩn của SHRM để dự thi các chứng chỉ nghề nghiệp của SHRM, bạn sẽ đạt được những năng lực, kiến thức về Nhân sự ở đẳng cấp cao.

Lấy người học làm trọng trong quá trình đào tạo, luyện thi và dự thi

Các Chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP hoàn toàn dựa trên bối cảnh và vấn đề thực tế của lĩnh vực Nhân sự. Việc tham gia chương trình đào tạo và luyện thi để dự thi chứng chỉ của SHRM đặt trọng tâm vào các kiến thức và năng lực mà tất cả những người làm Nhân sự cần có để thành công và dẫn đầu trong cộng đồng nhân sự và môi trường kinh doanh ngày nay.

Đạt được năng lực toàn diện và sự thừa nhận toàn cầu

Các Chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP là bảo chứng về việc một người đạt được những kiến thức và năng lực phổ quát được mô tả qua Khung năng lực và Kiến thức của SHRM (Body of Applied Skills and Knowledge, gọi tắt là SHRM BASK) có giá trị thực tiễn với những người làm Nhân sự trên toàn thế giới.

Kỳ thi dựa trên kiến thức và năng lực

Các kỳ thi lấy Chứng chỉ SHRM-CP, SHRM-SCP nhằm kiểm tra năng lực, kiến thức, cũng như khả năng áp dụng vào thực tế của những người làm Nhân sự nhằm đảm bảo họ có đủ năng lực cần thiết để thể hiện những gì họ biết và những gì họ có thể làm với kiến thức của mình trong rất nhiều tình huống đa dạng mà họ sẽ đối diện hằng ngày.


Được tham khảo góc nhìn của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu
Các Chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP được xây dựng dựa trên những nghiên cứu chuyên sâu, tập trung, và có sự tham gia, hỗ trợ của những lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhân sự hàng đầu thế giới, đặc biệt là trong quá trình xác định những gì một người làm Nhân sự cần biết và cần có để trở thành người dẫn đầu tổ chức và người tiên phong trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ.
Điều kiện dự thi được mở rộng
Điều kiện dự thi các Chứng chỉ SHRM-CP và SHRM-SCP được mở rộng nhằm giảm thiểu rào cản cho người tham dự cũng như để phù hợp với các vai trò Nhân sự vốn rất đa dạng hiện nay. Các khung thời gian thi cũng mang đến sự linh hoạt và tiện dụng cho tất cả những người làm Nhân sự đủ điều kiện dự thi trên khắp thế giới. Ngoài ra, phí dự thi cũng hợp lý hơn, giúp nhiều người có thể tiếp cận kỳ thi hơn.
Có tính ứng dụng phổ quát
SHRM tin tưởng rằng các chứng chỉ này sẽ đáp ứng được yêu cầu đa dạng của nghề Nhân sự, và có tính thực tiễn đối với mọi ngành nghề, khu vực địa lý, trách nhiệm công việc và cấp bậc nghề nghiệp.
Được công nhận toàn cầu
Các chứng chỉ của SHRM là một chuẩn mực mới, một lộ trình nghề nghiệp nhất quán dành cho những người làm nghề Nhân sự trên khắp thế giới. Ngoài việc được sự công nhận của cộng đồng nhân sự và cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, các chứng chỉ của SHRM còn được sự công nhận của hai tổ chức Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Ủy ban Quốc gia về các Cơ quan Khảo thí (NCCA).