90% CHUYÊN GIA NHÂN SỰ SỬ DỤNG KỸ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HR ĐỂ ĐƯỢC THĂNG CẤP

Các công ty thường nói rằng nhân viên là tài sản lớn nhất của họ, nhưng thông thường, nhân viên là khía cạnh mà họ ít hiểu rõ nhất trong doanh nghiệp của mình. Do đó, sự có mặt của Bộ phận Nhân sự chính là để giúp doanh nghiệp có thể lấp đầy khoảng cách đó bằng cách sử dụng dữ liệu để hiểu sâu sắc nhu cầu của đội ngũ nhân viên.
 
Thật vậy, phân tích nhân sự có thể giúp các tổ chức giám sát hiệu suất và sự tham gia của nhân viên để giảm sự thiếu hụt doanh thu và xây dựng đội ngũ nhân viên hiệu quả hơn. Nhưng nếu không có phân tích nhân sự, Bộ phận Nhân sự có thể bỏ lỡ việc xác định các khu vực tiềm ẩn vấn đề, chẳng hạn như việc thiếu các chương trình phát triển chuyên nghiệp của một công ty có thể ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của công ty như thế nào.
 
Với suy nghĩ đó, đây là những điều đầu tiên mà các chuyên gia nhân sự cần làm để đưa tổ chức của mình đi trên con đường hướng tới sự khai sáng về phân tích nhân sự.
 
HR-ANALYTICS-1.png
Có đến 90% các chuyên gia nhân sự hiện đang tham gia vào việc phân tích các chỉ số nhân sự. (photo: freepik.com)
 
Bước đầu tiên là kết hợp tất cả các nguồn dữ liệu nhân viên khác nhau vì dữ liệu nhân viên có thể được tìm thấy ở bất kỳ đâu từ hệ thống thông tin nhân sự tiên tiến đến bảng tính Excel cũ. Sau khi dữ liệu được chọn lọc và tổng hợp ở vị trí trung tâm, việc xác định các chỉ số hiệu suất chính sẽ giúp hiểu được hiệu suất của nhân viên có liên quan như thế nào đến kết quả kinh doanh mong muốn.
 
Bước tiếp theo là tạo một bảng điều khiển sẽ hoạt động như một thấu kính để xem tất cả dữ liệu nhân sự. Mặc dù bố cục thực tế thường phụ thuộc vào quy mô và ngành của một tổ chức, nhưng bất kỳ chế độ xem đồ họa thời gian thực nào của dữ liệu này sẽ cho phép người dùng khám phá tốt hơn thông tin chi tiết về phân tích nhân sự sẽ thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp. Và vì phân tích là một lĩnh vực tương đối mới đối với Bộ phận Nhân sự, điều cần thiết là phát triển một chương trình đào tạo để nâng cao khả năng phân tích của người làm nhân sự.
 
Cuối cùng, xác định một vấn đề cấp bách của doanh nghiệp và sau đó sử dụng phân tích để tìm ra giải pháp. Những vấn đề như vậy thường bao gồm việc xác định những nhân viên có hiệu suất cao, giảm chi phí thuê nhân viên mới hoặc cải thiện việc duy trì những nhân viên hiện tại.
 
Theo một cuộc khảo sát gần đây của SHRM về nhà tuyển dụng, có đến 90% các chuyên gia nhân sự hiện đang tham gia vào việc phân tích các chỉ số nhân sự, chỉ có 10% là nằm ngoài vòng phân tích HR.
 
Đây là một tín hiệu đáng mừng cho các chuyên gia nhân sự khi họ hiểu rằng đây là một trong những kỹ năng quan trọng và cần thiết để một HR có thể được thăng tiến.
 
Mặc dù phân tích dữ liệu không thuộc vai trò của HR, nhưng hiện nay năng lực này đang giúp nâng cao tiếng nói của họ lên cấp độ cao nhất trong việc ra quyết định trong bất kỳ tổ chức nào.
 
Nguồn: SHRM.Org