CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA SHRM-CP VÀ SHRM-SCP

Bài viết thực hiện bởi Nancy Woolever, SHRM-SCP là phó chủ tịch của SHRM.

Nhiều ứng viên hỏi SHRM cách chấm điểm cho kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP, và sau khi hoàn thành thì người dự thi sẽ được nhận điểm như thế nào. Ngoài ra, các câu hỏi thường gặp như:
 
  • Tại sao 200 điểm là đậu trong khi đề thi có 134 câu?
  • Tôi có phải đạt điểm tối đa để vượt qua kỳ thi không?
  • Số lượng câu hỏi tôi phải trả lời đúng để vượt qua kỳ thi là bao nhiêu?
  • Số lượng câu hỏi tôi phải trả lời chính xác trong Hệ thống Học liệu SHRM để biết liệu tôi có vượt qua kỳ thi hay không là bao nhiêu?
 
CHAM-dIEM-BAI-KIEM-TRA-SHRM-CP-VA-SHRM-SCP.png
(Photo: freepik.com)

 
Đầu tiên, hãy nói về cách SHRM thiết lập điểm vượt qua cho các kỳ thi Chứng chỉ SHRM. SHRM sử dụng các quy trình thực hành tốt nhất, thường được sử dụng nhất để thiết lập các tiêu chuẩn hoạt động cho các kỳ thi chứng nhận và giấy phép. Trong quá trình đánh giá, một hội đồng gồm các chuyên gia nhân sự có kinh nghiệm sẽ đánh giá các câu hỏi của kỳ thi để xác định mức độ khó của chúng đối với ứng viên "vừa đủ tiêu chuẩn" hoặc "đủ tiêu chuẩn tối thiểu" ở cấp độ thích hợp: SHRM-CP (dành cho những người trong vai trò cấp vận hành) hoặc SHRM-SCP (dành cho những người có vai trò cấp chiến lược).

Để giữ cho các kỳ thi Chứng chỉ SHRM được cập nhật và công bằng, trong mỗi cửa sổ kiểm tra, chúng tôi thêm và xóa các câu hỏi. Trước khi một câu hỏi mới được sử dụng, nó sẽ được kiểm tra trước (còn gọi là kiểm tra hiện trường) với những người kiểm tra thực tế. Chúng tôi làm điều đó bằng cách trộn 24 câu hỏi kiểm tra thực địa vào mỗi kỳ thi. Các giám khảo trả lời các câu hỏi kiểm tra thực địa, nhưng câu trả lời cho các câu hỏi kiểm tra thực địa không phải là một phần của quyết định đậu. Nói cách khác, trong số 134 câu hỏi của bài kiểm tra mà bạn trả lời, 110 câu được sử dụng để tính điểm của bạn; 24 mục thử nghiệm hiện trường không được tính. Bởi vì không có cách nào để bạn biết câu hỏi nào được tính vào điểm của bạn và câu hỏi nào không, điều quan trọng là bạn phải cố gắng hết sức với tất cả các mục kiểm tra.

Sau khi các mục kiểm tra thực địa được kiểm tra trước, SHRM phân tích chất lượng thống kê của từng mục. Chỉ những câu hỏi đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện mới trở thành mục ghi điểm trong các kỳ thi trong tương lai. Mỗi dạng đề thi gồm 134 bài thay đổi mỗi khi tổ chức thi.

Điểm thô và điểm thực tế

Kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP có 134 câu hỏi và 110 câu hỏi trong số đó được sử dụng để tính điểm của bạn. Sau khi bạn làm bài kiểm tra, bạn sẽ có điểm thô từ 0-110 các phím được chọn chính xác; nhưng điểm mà chúng tôi thông báo cho bạn theo thang điểm 120-200, và "đậu" được đặt là 200 — đây được gọi là điểm theo thang điểm của bạn.

Thực tiễn phổ biến và tốt nhất trong kiểm tra tiêu chuẩn là đặt số lượng câu hỏi được trả lời đúng vào một thang điểm, thay vì chỉ thông báo cho người sự thi số lượng câu hỏi được trả lời đúng (điểm thô). Bạn có thể quen thuộc với quy trình này nếu bạn đã thi SAT hoặc ACT cho đại học, GRE cho trường cao học hoặc GMAT cho bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Điểm của các kỳ thi này nằm trong khoảng 400-1600 đối với SAT, 1-36 đối với ACT, 130-170 đối với GRE và 200-800 đối với GMAT. Cũng giống như trong các kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP — số lượng câu hỏi trong các bài kiểm tra này khác với điểm được thông báo cuối cùng.

Điểm '200' có nghĩa là gì?

Đối với các kỳ thi SHRM, 200 không nhất thiết phải là điểm tuyệt đối. Chúng tôi không thông báo điểm trên 200 vì bất kỳ ai vượt qua kỳ thi SHRM-CP hoặc SHRM-SCP đều được coi là đã đạt được cấp độ năng lực cần thiết để đạt được chứng chỉ. Chúng tôi chỉ có thể thông báo kết quả đạt / không đạt; thay vào đó, chúng tôi cung cấp số thang điểm mà người dự thi đã làm được trong từng cụm năng lực và trong từng lĩnh vực trong số 3 lĩnh vực kiến thức.

Thông tin bổ sung này có thể hỗ trợ người dự thi đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của họ. Những bài kiểm tra không thành công có một số điểm để tìm hiểu mức độ thành công của họ, cộng với một hình ảnh mô tả để giúp họ đưa ra lựa chọn thích hợp về cách chuẩn bị cho các kỳ thi trong tương lai. Đối với những người thành công vượt qua kỳ thi, thông báo điểm điểm đóng vai trò là phản hồi về hiệu suất của họ và có thể giúp hướng dẫn các kế hoạch tái chứng nhận và các hoạt động phát triển nghề nghiệp của họ.

Các kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP — như PMP, SAT, ACT, GRE và GMAT — đã được phát triển bằng cách sử dụng các phương pháp và quy trình nghiêm ngặt. Các kỳ thi bao gồm sự kết hợp của các câu hỏi có độ khó thấp, trung bình và cao. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng sự phân bố độ khó là như nhau trong mọi kỳ thi, nhưng trên thực tế không thể đảm bảo rằng mỗi kỳ thi là như nhau về độ khó của nó. Do đó, chúng tôi sử dụng một quy trình thống kê được gọi là cân bằng để đối sánh điểm thô từ một bài kiểm tra cụ thể với điểm thực tế từ bài kiểm tra đó. Điều này nhằm đảm bảo rằng những người dự thi không bị chê trách hoặc khen thưởng một cách bất công vì đã thực hiện một hình thức thi khó hơn hoặc kém hơn một hình thức thi khác được đưa ra vào thời điểm khác cho cùng một chứng chỉ.

Sự cân bằng là một lý do tại sao chúng ta không thể nêu số câu hỏi mà một người cần trả lời đúng để đạt điểm đậu. Số lượng câu hỏi đúng bạn cần để vượt qua biểu mẫu kỳ thi của mình có thể hơi khác so với số lượng câu hỏi chính xác mà một thí sinh khác cần để vượt qua biểu mẫu kỳ thi được quản lý trong một cửa sổ kiểm tra khác.

Những người dự thi Chứng chỉ SHRM không được so sánh với nhau — nghĩa là, các bài kiểm tra không được tính điểm trên cái thường được gọi là đường cong. (Về mặt chuyên môn, các kỳ thi không phải là “quy chuẩn”.) Nếu tất cả những người làm bài kiểm tra của họ đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến ​​thức và năng lực, tất cả mọi người sẽ vượt qua. Điều ngược lại cũng đúng. Nếu không có người dự thi đạt chuẩn kiến ​​thức và năng lực thì không ai đạt.

Hệ thống Học liệu SHRM không phải là kỳ thi SHRM, và ngược lại

Khung Năng lực & Kiến thức SHRM (SHRM BASK) là nền tảng cho các kỳ thi SHRM-CP và SHRM-SCP. Hệ thống học liệu SHRM cũng dựa trên SHRM BASK, giống như khung kỳ thi, được gọi là kế hoạch kiểm tra, dựa trên SHRM BASK. Tuy nhiên, Hệ thống Học liệu SHRM không nhằm mục đích là một bản sao của các kỳ thi, cũng không phải là kỳ thi kiểm tra nội dung học tập nằm trong trong Hệ thống Học tập SHRM, nơi kiến thức vốn rất rộng rãi. Thay vào đó, Hệ thống Học liệu SHRM giúp thí sinh chuẩn bị cho các kỳ thi bằng cách trình bày nội dung học tập về các chủ đề được xác định trong SHRM BASK. Nó cũng cung cấp cho bạn cơ hội để trả lời các câu hỏi thực hành tương tự như những câu hỏi được tìm thấy trong các kỳ thi. Tài liệu nghiên cứu của nó nhằm hỗ trợ bạn hiểu biết về năng lực hành vi và năng lực chuyên môn SHRM, giúp bạn suy nghĩ về các tình huống thực tế và phát triển khả năng đưa ra quyết định của bạn trong bối cảnh tình huống bạn có thể gặp phải ở nơi làm việc. Người dự thi được khuyến khích không tập trung vào từ ngữ của mỗi tình huống, mà vào mối liên hệ giữa năng lực hành vi và các chỉ số thông thạo liên quan của chúng để đưa ra quyết định, quyết định hướng hành động tốt nhất trong một tình huống hoặc giải quyết vấn đề.

Các cập nhật cho SHRM BASK, dựa trên kết quả nghiên cứu của một cuộc khảo sát xác thực, đã dẫn đến những thay đổi trong cả kỳ thi năm 2022 và Hệ thống học liệu SHRM. Vì SHRM cam kết duy trì mức độ liên quan của thông tin đăng nhập SHRM-CP và SHRM-SCP, nên SHRM cam kết xem xét và cập nhật nội dung SHRM BASK từ 3 đến 5 năm một lần theo tiêu chuẩn ngành. Đồng thời chúng tôi cũng làm việc liên tục để cải thiện cả các kỳ thi chứng chỉ SHRM và Hệ thống Học liệu SHRM.

-
Nếu bạn có thêm câu hỏi về kỳ thi hoặc nếu bạn muốn chia sẻ phản hồi về trải nghiệm kỳ thi của mình, hãy liên hệ với chúng tôi: Trường Quản Trị Nhân Sự PACE (thuộc Học Viện Quản Lý PACE) – đối tác độc quyền của SHRM tại Việt Nam cung cấp Hệ thống Học liệu SHRM và các chương trình đào tạo nhân sự đẳng cấp thế giới.
Nguồn: SHRM