PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

Thực trạng đáng buồn ngày nay là Nhân sự, một trong những bộ phận quan trọng nhất của một tổ chức, lại thường không được nhìn nhận đúng vai trò chức năng. Nhân viên thường biết rất ít về những công việc của bộ phận nhân sự ngoài những công việc liên quan đến biên chế và thỏa thuận hợp đồng. Trong khi đó, những người điều hành cũng không cân nhắc đến bộ phận Nhân sự trong các quyết định của mình.

Tuy nhiên, vai trò của người làm công tác Nhân sự giờ đây không còn bó buộc trong các công việc hành chính, mà họ còn phải mở rộng phạm vi quan tâm và phạm vi công việc của mình, tham gia một cách toàn diện hơn trong sự phát triển của từng cá nhân trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, người làm công tác nhân sự, đặc biệt là người Quản trị Nhân sự phải được đầu tư, quan tâm hơn và cần được tạo điều kiện để phát triển trình độ, nâng cao kỹ năng. Thông qua chiến lược phát triển năng lực quản trị, các công ty có thể bắt đầu trao quyền để bộ phận chuyên trách được tích lũy kinh nghiệm quý giá, khám phá vai trò mới và liên tục tái tạo bản thân, đặc biệt là đối với bộ phận Nhân sự, “cánh tay” đắc lực của các nhà quản trị doanh nghiệp. Để làm được điều này, hãy cùng bắt đầu với những bước sau:

Thay đổi nhận thức của cấp quản lý về bộ phận Nhân sự

Mặc dù sự thật trong quá khứ công việc của Nhân sự có thể chủ yếu là hành chính, nhưng ngày nay thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều thay đổi, khiến các công ty gặp khó khăn trong việc giữ chân và thu hút nhân tài. Trong môi trường này, nhân viên sẽ cần có khả năng cập nhật thường xuyên các kỹ năng của mình, và để có thể áp dụng thành công xu hướng này, người Quản trị, bộ phận Nhân sự, hay các nhà quản trị nhân sự phải là những người đi tiên phong.

Thời điểm này, người quản trị nhân sự cần được trao quyền để đưa ra các quyết định mà họ cần nhằm hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng lao động của doanh nghiệp. Việc được trao quyền có thể bao gồm lựa chọn các công nghệ hỗ trợ quy trình hay tạo ra các quy trình mới để phát triển các chương trình đào tạo cho các nhà quản lý và đưa ra các chiến lược tuyển dụng mới.

Thay đổi nhận thức của nhân viên về Nhân sự

Khi Nhân sự được trao quyền và có vai trò chức năng mang tính chiến lược hơn trong tổ chức, sẽ tạo ra sự thay đổi nhận thức trong tất cả các nhân viên, để nhận ra họ có thể dựa vào Nhân sự như một đối tác để hỗ trợ họ trên con đường phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, Nhân sự có thể tập trung vào phát triển tài năng và tạo ra một môi trường để mọi người phát triển, tạo cho mọi người cảm giác mình được công nhận (win-win) trong chính doanh nghiệp của mình. Từ đó, nhân viên sẽ gắn kết hơn và nhiều khả năng sẽ cống hiến lâu dài hơn cho doanh nghiệp, năng suất sẽ tăng lên và tăng trưởng sẽ đến như một lẽ tự nhiên vì mọi người sẽ có động lực nội tại để làm việc tốt nhất. 


Strategy.jpg


Xem Bộ phận Nhân sự như một đối tác chiến lược

Công tác quản trị nguồn nhân lực là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức, vậy nên người quản trị nhân sự cũng nên được tham gia vào các cuộc họp chiến lược của doanh nghiệp, nhằm đưa ra những ý kiến về nhu cầu của nhân viên, các chính sách mới hay những chiến lược quan trọng.

Định hình tương lai doanh nghiệp

Đã đến lúc cần suy nghĩ lại về cách tiếp cận công việc và sự nghiệp, cùng với nhau, người quản trị nhân sự và nhà quản trị doanh nghiệp có thể định hình tương lai của doanh nghiệp, chuẩn bị chiến lược tốt hơn trước những biến động của thị trường, đồng thời hỗ trợ nhân viên sẵn sàng đối mặt với những thay đổi. 

Thay vì mãi áp dụng mô hình được thừa hưởng từ cuộc cách mạng công nghiệp, người quản trị cần thay đổi cách nghĩ về công việc, về quỹ đạo nghề nghiệp, về chiến lược giữ chân nhân tài và nhiều hơn nữa. Điều này bắt đầu bằng cách nâng tầm quản trị của người làm công tác nhân sự, quốc tế hóa trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ của bộ phận này theo chuẩn mực toàn cầu, từ đó giúp doanh nghiệp ứng phó với những thách thức nguồn nhân lực mà bối cảnh hiện tại đang đặt ra.
Theo entrepreneur.com

 
Chương trình đào tạo
 
logo_IHRM.png

 

 Quốc tế hóa trình độ quản trị nhân sự của những người làm nghề nhân sự
tại Việt Nam theo chuẩn mực và đẳng cấp quốc tế

 

   Khai giảng: Ngày 19/03/2020 tại TP.HCM
Khai giảng: Ngày 26/03/2020 tại Hà Nội


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY