[PODCAST] 4 LÝ DO NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ BỊ SA THẢI

[PODCAST] 4 LÝ DO NHÂN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ BỊ SA THẢI

Một trong những trách nhiệm quan trọng của HR là phải ngăn chặn các xung đột nội bộ giữa các cá nhân trong một tổ chức. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân các nhân viên HR lại là nguồn cơn gây ra các cuộc xung đột đáng tiếc đó?

Đồng ý rằng, người đứng đầu phòng nhân sự sẽ luôn có các biện pháp và cách thức đào tạo, hướng dẫn cấp dưới của mình để họ không thể bị sa thải. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Trong SHRM Podcast kỳ này, chúng tôi sẽ chỉ rõ 4 lý do buộc phải sa thải nhân viên HR. Mời Quí vị cùng theo dõi!
Nguồn: HRINASIA